OŚWIADCZENIE

Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie oświadcza, iż w dniu 3 marca 2021 roku zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego Pana Zbigniewa Boguckiego z wnioskiem o niezwłoczne przeprowadzenie kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej Świętej Rodziny w Szczecinie.
Powyższy wniosek został złożony w związku z artykułem na portalu wp.pl: „Alcatraz”. Tak rodziny podopiecznych mówią o placówce ks. Andrzeja Dymera.
Podstawą prawną złożenia wniosku jest art. 22 ust. 9a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 64 poz.953) o pomocy społecznej oraz § 8 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 roku.