Nekrolog


„Nawróćcie się do Pana Boga waszego!
On bowiem jest łaskawy, miłosierny” (Jl 2, 13)

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 16 lutego 2021 roku, po długiej i ciężkiej chorobie,
zaopatrzony Sakramentami Świętymi, zmarł

ś.p.
Ksiądz Andrzej DymerInicjator i założyciel:

Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie;
Szpitala Rehabilitacyjnego Świętego Karola Boromeusza;
Domu Pomocy Społecznej im. doktora Edmunda Wojtyły;
Domu Pomocy Społecznej Świętej Rodziny;
Domu Pomocy Społecznej im. bpa Stanisława Stefanka.Dyrekcja i Współpracownicy
Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II
w Szczecinie