Kadra zarządzająca

Marcin Janda

Dyrektor Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II

 

 

Karolina Chołodowska

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Finansowo – Organizacyjnych

 

 

Agata Miłek

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Pomocy Społecznej

 

dr Iwona Denisewicz

Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego Świętego Karola Boromeusza