Autor: admin

Dom Pomocy Społecznej w Kolsku

Dom Pomocy Społecznej w Kolsku otrzymał grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8Continue reading